Disclaimer

Deze site is alleen beschikbaar voor personen met een leeftijd van minimaal 18 jaar. Indien men deze leeftijdsgrens bewust naar beneden negeert en/of bestellingen doet kan Huisbrouwerij Cortenbach in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene en product informatie van Huisbrouwerij Cortenbach. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Huisbrouwerij Cortenbach zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Huisbrouwerij Cortenbach niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Huisbrouwerij Cortenbach garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Huisbrouwerij Cortenbach wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie over diensten en producten

Op de website van Huisbrouwerij Cortenbach staan producten en diensten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de website en van de aangeboden producten en/of diensten.

Informatie en afbeeldingen

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en producten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's)berusten bij Huisbrouwerij Cortenbach . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisbrouwerij Cortenbach. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Er zijn afbeeldingen gebruikt waarvan de rechten mogelijk aan anderen toebehoren. Indien U meent aanspraak te kunnen maken op de rechten van een van deze afbeelding dan graag uw reactie per mail. 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.

HUISBROUWERIJ CORTENBACH
Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin